Projekt

WagH

WagH

Windows aplikacija za obračun autorskih honorara i drugog dohotka za tržište Hrvatske.

Klijenti : Grad Rovinj, Medicinski fakultet u Rijeci,...

Godina :  2011-2022

Tehnologije :  PowerBuilder & PostgreSQL

Korisnici aplikacije