Project

SMLS

SMLS

Windows aplikacija za komunkaciju sa MUP web servisima za lokalnu samoupravu.

Klijent : Grad Rovinj-Rovigno

Godina :  2020

Tehnologije :  Web service & C# & Powerbuilder & PostgreSQL